Koupit byt na s. r. o. nebo fyzickou osobu?

30. listopadu 2019

Jak a kdy výhodně koupit nemovitost.


Je výhodnější koupit nemovitost na rodné číslo jako fyzická osoba? Nebo se vyplatí spíše koupě na s. r. o.?  Podobné otázky slyšíme zejména od našich větších klientů prakticky každý den. Zejména u velkých investic, jako jsou činžovní domy nebo soubory nemovitostí větší hodnoty, je správná volba naprosto zásadní.  Pokusíme se vám ukázat výhody a nevýhody každé varianty a pomoci vám tak v rozhodování. 

Oddělení majetku

Z hlediska zabezpečení je důležité mít na paměti, že soukromý majetek musí být oddělen od majetku určeného pro podnikání. Této zásady je dobré se držet i v případě, že na fyzickou osobu kupujete nemovitost, kterou následně vložíte do s. r. o..

Praxe

V praxi mohou při koupi nastat tyto 4 případy: 

  1. Vy jako fyzická osoba koupíte nemovitost od jiné fyzické osoby.

  2. Vy jako fyzická osoba koupíte s. r. o., která vlastní danou nemovitost.

  3. Založíte s. r. o., která koupí nemovitost od fyzické osoby.

  4. Založíte s. r. o., která koupí jinou s. r. o. vlastnící nemovitost.

 

Způsob, kterým nemovitost získáte, pak ovlivní vaše daňové výdaje. Těmi můžou být:

  • daň z příjmu 

  • DPH a možnost odpočtu vstupního DPH 

  • daň z nabytí nemovitosti 4 %

 

Pokud nemovitost koupíte na fyzickou osobu, dotýkají se vás všechny tři daňové náklady. Pokud nakupujete na společnost, budete platit pouze daně z příjmu. U této varianty je ale na druhou stranu nižší efekt z pokračujících odpisů, což pro vás do budoucna znamená vyšší zdanění příjmů z pronájmu.

Srovnání

V následující tabulce můžete vidět základní rozdíl mezi přímou koupí nemovitosti na jedné straně a koupí společnosti, která nemovitost vlastní, na straně druhé. Ze srovnání jasně vyplývá, že pro prodávajícího je výhodnější prodat obchodní podíl, protože nemusí platit 9,5 milionu Kč daň z příjmu (pokud nemovitost není v obchodním majetku a drží ji alespoň 5 let). 

Fyzická osoba vs. společnost — zisky z pronájmu 
KČ v tis. 
Vlastní zdroje financování 
Bankovní úvěr (úrok 3,5% p.a.) 
Kupní cena 
Daň z nabytí nemovitosti 
Příjem z pronájmu p.a. 
Daňový odpis (30 let) + náklady na 
provoz (1.500/rok) 
Úroky p.a. 
Zisk ke zdanění 
Daň (19% vs 15%) 
Splátka bankovní jistiny 
Čisté prostředky u FO p.a. (po úhradě 
úroků, jistiny a vratce kapitálu) 
ratnost vlastních zdrojů (v letech 
FO koupě 
podílu 
35 000 
60 000 
95 000 
10 000 
3 167 
2 100 
6 833 
1 298 
3 000 
2 102 
16,65 
SPV koupě podílu a 
následná fúze 
35 000 
60 000 
95 000 
10 000 
3 167 
2 100 
4 733 
899 
3 000 
2 501 
FO koupě 
nemovitosti 
44 000 
60 000 
100 000 
4 000 
10 000 
4 967 
2 100 
2 933 
440 
3 000 
2 960 
SPV koupě 
nemovitosti 
44 000 
60 000 
100 000 
4 000 
10 000 
4967 
2 100 
2 933 
557 
3 000 
2 84

Zdroj: PWC

 

Tato výhoda může být hlavním důvodem pro slevu při koupi celé společnosti namísto samotné nemovitosti. Sleva se často určuje jako polovina z uspořené daně z příjmu. Další možnou úsporou pro prodávajícího je daň z dividend. 

Důležitý je také rozdíl v samotné fázi zdanění příjmů. V následující tabulce jsou vidět všechny čtyři zmíněné varianty nákupu a s nimi spojené efekty. Ve spodní části tabulky si všimněme výsledku v podobě doby návratu vlastního kapitálu – tedy jak rychle se vám vrátí vložené peníze. 

 

Přímý nákup nemovitostí vs. Nákup podílu ve společnosti 
Kč v tis. 
Prodejní cena 
Daňová zůstatková cena nemovitosti u Prodávajícího 
Osvobození při prodeji 
Zdanitelný zisk 
Daň z příjmů — hradí Prodávající 
Daň z nabytí — hradí Kupující 
istý výnos u Prodávajícího 
elkové výdaje u Kupujícího 
Nemovitost 
100 000 
50 000 
50 000 
9 500 
4 000 
90 500 
odíl 
100 000 
50 000 
Ano 
100 000 
100 000 
Podíl se slevou 
95 000 
50 000 
Ano 
95 000 
Pro prodávajícího je výhodnější prodat podíl a to i za nižší cenu než je tržní hodnota nemovitosti. 
Tržní praxe: sleva 50% z úspory daně = 4.75M KČ 
Další možná úspora na straně Prodávajícího — srážková daň z dividend

Zdroj: PWC

Na první pohled vypadá nejlépe varianta, kdy nově založená s. r. o. (zde označeno jako SPV) koupí jinou společnost, která vlastní konkrétní nemovitost. Nesmíme však zapomenout započíst ještě jednu daň – daň z příjmu, pokud si majitel chce nemovitost z s. r. o. „vytáhnout“ pro vlastní užitek. V takové situaci je nejlepší koupě konkrétní nemovitosti přímo na fyzickou osobu (třetí sloupec). Na konci totiž zůstanou čisté zdaněné peníze přímo ve vaší kapse.

Pokud máte zájem o daňové služby můžete nás kontaktovat.

Máte zájem? Nebojte se a dejte vědět