Co pro vás zajišťujeme

Automatická kontrola plateb

Do 20. dne každého měsíce musí podnájemce uhradit nájemné včetně záloh na služby na další měsíc, investor od nás vždy obdrží platbu nájemného do 5. dne v měsíci, na který je nájemné hrazeno. Díky automatickému párování plateb nás systém okamžitě upozorní na případný vzniklý dluh. Následně od nás podnájemce obdrží 2 výzvy a pokud ani do 15 dnů dlužné nájemné neuhradí, zasíláme okamžitou výpověď, která dlužníkovi ukládá povinnost vystěhovat se do 30 dnů.

Pravidelné kontroly nemovitosti

Pravidelně v intervalech 3–6 měsíců (dle typu podnájemce) provedeme důkladnou prohlídku bytu a pečlivě zkontrolujeme více než 30 klíčových bodů podle našeho kontrolního seznamu. Během prohlídky pořizujeme fotodokumentaci a v případě zjištění jakéhokoliv poškození okamžitě řešíme nápravu. Současně monitorujeme stav měřících zařízení a při zjištění neobvyklé spotřeby služeb a energií obratem upravíme zálohy, aby odpovídaly skutečné spotřebě podnájemce.

Vyúčtování služeb

Každoročně za vás připravíme vyúčtování záloh na služby a energie nejpozději do 4 měsíců od konce zúčtovacího období v souladu se zákonnými předpisy. V případě ukončení podnájmu v průběhu platnosti podnájemní smlouvy připravíme i mimořádné vyúčtování, v takovém případě zadržujeme část jistoty na případné nedoplatky do doby finálního vyúčtování.

Operativní zásahy a pojistné události

Po každé kontrole nemovitosti identifikujeme drobné i závažnější nedostatky, které ihned řešíme vždy tou nejekonomičtější cestou. V případě možnosti využijeme pojištění domácnosti a odpovědnosti, abychom kompletně a efektivně situaci vyřešili. Zároveň jsme kdykoliv připraveni řešit běžné i havarijní zásahy. Naším cílem je neustále nemovitost udržovat v perfektním stavu.

Prodlužování podnájmu a znovuobsazení

Prodloužení podnájmu řešíme s podnájemci v dostatečném předstihu, navazující podnájemní smlouva musí být uzavřena nejpozději 2 měsíce před koncem té současné. Nájemné aktualizujeme v souladu s aktuálním stavem trhu podnájmů, s ohledem na cenové trendy v dané lokalitě. V případě, že se podnájemce rozhodne v podnájmu nepokračovat, získáváme dostatečný čas na znovuobsazení bytu novým zájemcem. Provedeme technickou kontrolu nemovitosti a připravíme ji na nový pronájem. Prohlídky probíhají už během posledního měsíce platnosti podnájemní smlouvy a v 90 % případů máme nemovitost obsazenou ještě před odchodem stávajícího podnájemce.

Komunikace s podnájemci a SVJ

Efektivně řešíme každý problém či dotaz podnájemce prostřednictvím e-mailu a telefonu. Také pravidelně zasíláme podnájemcům newslettery, ve kterých je informujeme o aktuálních tématech a připomínáme jim, jak se mají o nemovitosti starat, např. je upozorňujeme na nutnost řádného větrání a vytápění v podzimních a zimních měsících pro prevenci vzniku plísní a připomínáme nutnost uzávěru hlavního přívodu vody při delší letní nepřítomnosti. Zároveň komunikujeme s SVJ a plně tedy přebíráme veškerou komunikaci týkající se vaší nemovitosti. Investor je tak zbaven břemene každodenní komunikace a řeší pouze schválení oprav většího rozsahu.

Jak to funguje

Průběh spolupráce

Jelikož si uvědomujeme nápor dnešní uspěchané doby, snažíme se vás zbytečně nezahlcovat. Co můžeme, za vás vyřešíme! Když už budeme potřebovat vaši součinnost, například při řešení nákladnější opravy, předložíme vám detailní návrh postupu. Drtivá většina komunikace vaším směrem bude tedy informativního rázu. Pro detailní přehled stavu vašich spravovaných nemovitostí stačí nahlédnout do portálu investora, kam budete mít v rámci spolupráce přístup. Pokud vás naše nabídka zaujala a chcete se dozvědět více, neváhejte se na nás obrátit, budeme se na vás těšit při osobním či on-line setkání.

Jdu do toho

Tyto služby zajišťují

Máte zájem? Nebojte se a dejte vědět