Investujte jako Kiyosaki

9. prosince 2023

Robert Kiyosaki odhaluje klíče k finanční nezávislosti skrze rozdíly v myšlení bohatých a chudých. Nabízí praktické rady pro každého.


Robert Kiyosaki je známý autor a investor, který se proslavil svou knihou “Bohatý táta, chudý táta”, kde popisuje rozdíly mezi finančním myšlením bohatých a chudých lidí a nabízí praktické rady, jak se stát finančně nezávislým. 
Podle Kiyosakiho existují čtyři základní způsoby, jak vydělávat peníze, které reprezentuje cash flow kvadrant1.  

Tyto způsoby jsou: 

E (zaměstnanec) - pracuje pro někoho jiného, dostává pravidelný plat, má jistotu zaměstnání, ale má malou kontrolu nad svým časem a příjmem. 

S (podnikatel) - pracuje sám pro sebe, má větší svobodu a flexibilitu, ale musí se starat o všechny aspekty svého podnikání a čelit rizikům a konkurenci. 

B (majitel firmy) - vlastní systém nebo síť, která pracuje pro něj, má velký potenciál růstu a pasivního příjmu, ale musí investovat hodně času, peněz a energie do budování a řízení svého podniku. 

I (investor) - investuje peníze do různých aktiv, která mu přinášejí pravidelný tok peněz, má finanční nezávislost a volnost, ale musí mít dobrou finanční gramotnost a znalost trhu. 

 

Cílem investování podle Roberta Kiyosakiho je přejít z levé strany kvadrantu (E a S), kde pracujete pro peníze, na pravou stranu kvadrantu (B a I), kde necháte peníze pracovat pro vás. To znamená, že musíte změnit svůj způsob myšlení a jednání ohledně peněz a naučit se rozlišovat mezi aktivy a pasivy. Aktiva jsou ty věci, které vám přinášejí peníze (např. nemovitosti, akcie, podniky), zatímco pasiva jsou ty věci, které vám berou peníze (např. dluhy, hypotéky, daně). Podle Kiyosakiho je klíčem k bohatství nakupovat aktiva a minimalizovat pasiva. 

Pokud chcete investovat podle Roberta Kiyosakiho, můžete následovat několik kroků: 

Naučte se finanční gramotnosti. To znamená, že musíte rozumět základním principům financí, účetnictví, daním a investování. Můžete si přečíst knihy od Kiyosakiho nebo jiných autorů na toto téma23, navštěvovat kurzy nebo semináře4, sledovat videa nebo podcasty, nebo hledat informace na internetu. 

Zbavte se ŠPATNÝCH dluhů. Dluhy jsou jedním z největších nepřátel vašeho bohatství. Pokud máte dluhy s vysokými úroky (např. kreditní karty), snažte se je co nejdříve splatit. Pokud máte dluhy s nízkými úroky (např. hypotéka), můžete je splácet postupně nebo je refinancovat za lepších podmínek. 

Vytvořte si rozpočet a plán úspor. Abyste mohli investovat do aktiv, musíte mít dostatek peněz. To znamená, že musíte vědět, kolik vyděláváte a kolik utrácíte. Vytvořte si rozpočet, kde si zaznamenáte všechny své příjmy a výdaje. Poté se snažte snížit své výdaje na minimum a zvýšit své příjmy, pokud je to možné. Z každého platu si odkládejte určitou část (např. 10 %) na účet určený pro investice. 

Vyberte si vhodnou investiční strategii. Existuje mnoho způsobů, jak investovat peníze, např. do akciových trhů, nemovitostí, komodit, kryptoměn nebo podnikání. Každá investice má své výhody a nevýhody, rizika a návratnosti. Musíte si vybrat tu investici, která odpovídá vašemu profilu, cílům, znalostem a časovému horizontu. Můžete se inspirovat tím, jak investuje Robert Kiyosaki nebo jiní úspěšní investoři, ale nekopírujte je slepě. Vždy dělejte vlastní výzkum a analýzu před tím, než se rozhodnete investovat. 

Začněte investovat a učte se z praxe. Investování je dovednost, kterou se nejlépe naučíte tím, že ji budete provádět. Nečekejte na dokonalou příležitost nebo na to, až budete mít dostatek peněz. Začněte investovat s tím, co máte, i když to bude malá částka. Postupně budujte své portfolio aktiv a sledujte jeho vývoj. Učte se ze svých úspěchů i chyb a neustále se zdokonalujte. 

 

Investování podle Roberta Kiyosakiho není jednoduché ani rychlé. Vyžaduje odvahu, disciplínu, trpělivost a neustálé učení. Ale pokud budete následovat jeho radu a budete konzistentní ve svém snažení, můžete dosáhnout finanční svobody a bohatství. 

 

Na toto téma hovoříme také v našem podcastu na Youtube či Spotify

Máte zájem investovat do nemovitostí? Neváhejte se na nás obrátit, rádi vám pomůžeme

Máte zájem? Nebojte se a dejte vědět