Jaká je aktuální situace na trhu hypoték?

25. listopadu 2022

Jaká je situace na trhu? Jakou volit fixaci? Co znamená výše úrokových měr? Jaký je výhled do budoucnosti...?


Minulý rok byl pro nás rekordní v objemu hypoték, vyřídili jsme hypotéky za více než 1,1 miliardy korun. Nyní je znát velký pokles, sazby vystoupaly od začátku roku na téměř 7 %. Nejlepší úrok je aktuálně 5,99 % na 5letou fixaci, a to u KB. Aktuální situaci můžeme srovnat s velkou finanční krizí v letech 2008–2010, kdy se sazby hypoték pohybovaly kolem 5,8 %.  

Na hypotéku dosáhne méně lidí

Poslední 2-3 roky byly sazby relativně nízké, stále se pohybovaly pod inflací. Historicky se tak nyní jedná o jejich nejrychlejší a nevýznamnější nárůst. Vůči inflaci je však i tato aktuální sazba velmi dobrá. Problémem je, že daleko méně lidí na hypotéku dosáhne. Od dubna jsou totiž opět v platnosti koeficienty, které byly dříve kvůli koronaviru uvolněny. 

Předpoklad vývoje sazeb ovlivňuje velké množství faktorů – situace na Ukrajině, vysoké ceny energií apod. Momentálně je opravdu těžké předpovídat, jak se bude situace vyvíjet. V této nejasné a nepřehledné době ani není žádný relevantní názor na to, jakou volit fixaci.  

Platí, že čím kratší je doba fixace, tím vyšší je úroková míra a naopak – čím delší je fixace, tím je úroková míra nižší. Aktuálně je ve většině bank nejnižší 5letá fixace. Je důležité zdůraznit, že je v pořádku, že sazby již nebudou okolo 2 %. Mnoho ekonomů je toho názoru, že cizí zdroje za 2 % jsou nezdravě levné peníze a pro trh to není přívětivé. Dlouhodobý průměr je možné počítat okolo 3 %. 

Na fixaci není potřeba se dívat jen z hlediska výše úroku, ale také z hlediska možnosti refinancovat hypotéku a získat výhodnější podmínky. Jaká je tedy aktuální situace pro držitele hypoték? 
Klient, který získá hypotéku, je v obrovské výhodě.  
Zákon o spotřebitelském úvěru říká, že klient může kdykoliv odejít do jakékoliv jiné banky a stávající banka si může účtovat pouze administrativní náklady. Toto nastavení není pro hypoteční trh vůbec zdravé a klienti toho často zneužívají. 

Novela zákona o spotřebitelském úvěru

V jednání je novela zákona o spotřebitelském úvěru, která by měla bankám přinést ochranu před častou změnou ze strany klienta, v podobě sankcí za odchod do jiné banky. Dle aktuálního předkladu návrhu zákona by se změna měla týkat i již poskytnutých úvěrů. Dle posledního připomínkování novelizace zákona však zůstává jeho možná budoucí úprava stále nejasná. Aktuálně tedy lze refinancovat hypotéku kamkoliv jinam, a to bez větších sankcí.  

Pokud řešíte investiční hypotéku, hypotéku pro vlastní bydlení či refinancování, neváhejte se na nás obrátit. Rádi pro vás uděláme maximum.  Kontaktujte nás

Podcast na toto téma si můžete přehrát na YouTube či Spotify.

Máte zájem? Nebojte se a dejte vědět