Co pro vás zajišťujeme

Správa majetku

Zajistíme pro vás právní a související daňové poradenství při správě majetku včetně poradenství v oblasti správy mezinárodních struktur, holdingů, svěřenských fondů apod.

Komplexní poradenství

Poradíme vám v oblasti soukromých investic, jako jsou podíly na společnostech, investiční a dluhové cenné papíry, české i zahraniční nemovitosti, dopravní prostředky, umělecká díla atd.

Prodej firem

Naši právníci jsou odborníci ve strukturování prodejů a investic se zaměřením na optimální daňovou strategii exitu.

Rodinné právo

Postaráme se o přípravu předmanželských smluv, zúžení společného jmění manželů, zastupování v řízení o rozvodu manželství, zajištění podílníků firmy, vyřízení závěti, dědictví apod.

Mezigenerační přesuny

Zařídíme pro vás přesun majetku či firem na děti, pomůžeme se sepsáním rodinné ústavy. Vyznáme se i v oblasti dědického práva (zastupování v dědickém řízení, problematika závětí apod.)

Vlastní nezpůsobilost

V případě nezpůsobilosti právně jednat (nemoc, havárie) řešíme správu majetku (např. výkon práv společníka) prostřednictvím předem určené osoby včetně rozsahu práv. Opatrovníka si klient určuje sám.

Jak to funguje

Průběh spolupráce

Při úvodní diskuzi pečlivě připravíme finanční plán a zjistíme slabá místa. V plánu pak objevíte doporučení, co dělat a kdo vám s tím pomůže.

Jdu do toho

Tyto služby zajišťují

Máte zájem? Nebojte se a dejte vědět