Investoři vs. druhá vlna koronaviru

26. října 2020

Co očekávat a jak se zachovat v pokračující pandemii?


Po odeznění první jarní vlny koronaviru se většina majitelů a investorů asi radovala, že se vše vrací k normálu. Přestože pražský trh s nemovitostmi nezažil žádný zásadní kolaps, jak předvídali někteří analytici, přinesla s sebou pandemie mírné snížení cen nájmů, prakticky znemožnila krátkodobé pronájmy a zpočátku vyvolala obavy o budoucnost nemovitostí v Praze. 

Teď se musí investoři připravit na další výzvu: druhá vlna pandemie je v plném proudu, česká vláda, jak sama přiznala, situaci nezvládla. Znovu se nabízí otázka, kam se budou dále ubírat ceny nemovitostí a nájmů, jaký vývoj očekávat do budoucna a jak ze situace vyjít pokud možno co nejlépe. Rozhodně ale nemá smysl panikařit a dělat uspěchaná rozhodnutí. Podívejte se na naši analýzu aktuální situace, na základě které zjistíte, že investice i v těchto dobách má smysl.

Propad cen se nekoná

Během první vlny epidemie se ukázalo, že ani tak závažná událost, jako je koronavirová krize, nemá sílu cenami v Praze zahýbat. 

Pozastavení turismu během března sice přispělo k mírnému poklesu nabídkových cen některých bytů hlavně ve vnitřním okruhu Prahy. Uvolnila se totiž velká část bytů určených pro krátkodobé pronájmy a někteří majitelé se rozhodli byty prodat nebo je pronajímají dlouhodobě. Těchto bytů je však omezený počet a poptávka tak už teď znovu mnohonásobně převyšuje nabídku. 

Pokles ceny omezeného počtu bytů v centru Prahy naopak může znamenat zajímavou příležitost pro investory. Majitelé turistických bytů jsou často nuceni byt co nejrychleji prodat z důvodu přerušení stálého příjmu a potřeby finančně se zajistit v nejisté době. Na trhu se tak objevují zajímavé nabídky často i za nízké ceny. 

V druhé vlně už ale nemůžeme očekávat podobný vývoj jako na jaře. Vlivem první vlny se totiž počet nemovitostí určených na krátkodobé pronájmy snížil a velká část z nich se už prodala. Skokového poklesu hodnoty bytů v Praze se tak nemusíme obávat. 

Čísla navíc ukazují, že přes dílčí výkyvy se ceny bytů v Praze pořád zvyšují. V druhém čtvrtletí letošního roku, tedy v době nejsilnějšího vlivu první vlny pandemie, se průměrná hodnota na čtvereční metr zvýšila o 0,7 %, uvádí společnost Deloitte. Masivní pokles cen nemovitostí, který někteří očekávali, se tedy nekoná. 

Počet dokončených bytů se navíc meziročně snížil o 7 %, index stavební produkce dokonce skoro o 10 %. Ukazují to data společnosti Comsense Analytics. Výstavba nových bytů v Praze tak do budoucna stále nebude schopna pokrýt obrovskou poptávku. To by samozřejmě mělo přispět ke zvyšování cen nemovitostí.

Nájmy krátkodobě klesly, dlouhodobý trend to ale neovlivní

Oproti cenám nemovitostí zažily nájmy v Praze kvůli koronaviru hlubší propad. Přes léto se v průměru snížily asi o 10 %, na některých místech ve vnitřním okruhu Prahy ale dokonce i o 50 %. K tomu přispěl určitě i velký počet náhle uvolněných bytů určených ke krátkodobým pronájmům. Mnoho lidí navíc v nejisté situaci raději odložilo stěhování do Prahy a naopak lidé, kteří v Praze bydleli přechodně, se spíše stěhovali pryč. 

Během léta se situace postupně stabilizovala, ale ceny nájmů se pořád pohybují o něco níž, než jsme v Praze zvyklí. S postupným příchodem druhé vlny se totiž na trh dostávají stále další byty dříve určené pro krátkodobý pronájem. Těchto bytů je už ale samozřejmě omezený počet a nabídka by se tak v dohledné době měla opět zmenšit a ceny vrátit na standardní úroveň.

Z dlouhodobého hlediska se tak můžeme spoléhat na specifikum pražského trhu – výraznou převahu poptávky nad nabídkou. Krátkodobě sice průměrné ceny nájmů můžou kolísat, v dlouhodobém měřítku ale výrazný pokles neočekáváme. S délkou stavebního řízení pro nový developerský projekt 8–10 let je jisté, že bude situace ještě dlouho hrát do karet investorům.

Investice jako ochrana peněz v době krize

Navzdory dílčím poklesům výše nájmů jsou výhledy do budoucna v Praze celkem optimistické. Dokonce by se dalo říct, že tato krizová doba investicím přímo nahrává, a to ze dvou důvodů:

  • Prvním důvodem je inflace. Hodnota peněz v nejistých situacích kolísá – při krizi zpravidla dochází k jejich skokovému znehodnocení. Hodnota nemovitostí je ale mnohem stabilnější. Lidé totiž potřebují bydlet, ať už se mají dobře nebo špatně. Proto může nemovitost sloužit jako bezpečné uložení peněz a ochrana vašeho majetku před inflací, která se může brzo hodně navýšit vlivem masivního tisku nových peněz do oběhu. V krizi tak více než kdy jindy platí, že nemovitost znamená jistotu.
     
  • Druhým důvodem je, že v krizi zpravidla roste nájemné rychleji než kdy jindy. Momentálně je sice průměrná výše nájmu v Praze o trochu níž, než jsme zvyklí. Ale zvýšená nabídka nových bytů k pronájmu nebude trvat věčně. Pro nejistou dobu je příznačné, že se lidé bojí investovat do vlastního bydlení a raději se uchylují k bydlení v podnájmu. V Praze je tento efekt ještě umocněn vysokou pořizovací cenou bytů. Větší poptávka po pronájmech pak žene nájemné nahoru, což jednoduše znamená větší příjmy pro investory.

Nebát se využít situace

Celosvětová pandemie s sebou samozřejmě přináší zcela novou situaci, ve které není lehké se zorientovat. Podmínky jsou více proměnlivé než obvykle a samozřejmě je potřeba sledovat dění a adekvátně reagovat. U nemovitostí se ale naštěstí nemusíte obávat prudkého kolapsu, tak jako je tomu v jiných oborech. Naopak – krize vám přináší nové nabídky a možnosti, jak rozšířit vaše portfolio a pokročit tak zase o krok vpřed. 

Rozhodně ale doporučujeme vyhnout se ukvapeným rozhodnutím, která by se vám v budoucnu nemusela vyplatit. Krize nekrize, stále je potřeba sledovat investiční plán, který vám pomůže systematickým a bezpečným způsobem dosáhnout vašich vytyčených cílů. 

Druhá vlna pandemie je výzvou pro nás všechny, nenechte se ale zastrašit. Právě investice do nemovitostí vám může pomoci krizi překonat a vyjít z ní jako vítěz. Teď navíc můžete při koupi uspořit díky zrušení daně z nemovitosti. A pokud si nejste jisti, jak se v téhle lehce divoké době zachovat, nebojte se nás zkontaktovat. Pomůžeme vám si ujasnit priority a přizpůsobit investiční plán současné situaci.

Podivejte se na podrobnější video

 

Pokud máte zájem můžete si rezervovat schůzku v kalendáři zde nebo nás kontaktovat přes kontaktní formulář.

Máte zájem? Nebojte se a dejte vědět